پوستر

پرونده هاوانا

Havana File
ماه‌چهره خلیلی , نیکی کریمی , امین تارخ , فرهاد توحیدی , سیدضیاء هاشمی , علیرضا رئیسیان ,
تاریخ اکران :
رنگ : رنگي
فارسی,
موسسه پخش : هنرهای تصویری سوره
گروه سازمانی : خصوصی

کنترل اطلاعات : صبا روشن ضمیر
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم