پوستر

نرگس

فریماه فرجامی , ابولفضل پورعرب , عاطفه رضوی , رضا کرم‌رضایی , مجید گل‌بابایی , فاطمه طاهری ,
تاریخ اکران :
رنگ : رنگي
فارسی,
موسسه پخش : آرمان فیلم
گروه سازمانی : خصوصی
تنالگان (سازمان) : سوره نقش : تولید,
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم