پوستر

بله ‌برون

ثریا قاسمی , فتحعلی اویسی , خسرو امیرصادقی , محمدرضا امیرصادقی , جمشید مشایخی , سارا جهرمی , داوود موثقی ,
تاریخ اکران :
رنگ : رنگي
فارسی,

کنترل اطلاعات : زینب کریمی
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم