سخنرانی

سناریوهای جهانی آینده سینما: روندها و پیشران‌های آینده صنعت

افراد : محمود اربابی , نقش : معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان امور سینمایی ،
محل : خانه سینما
نشانی : خیابان انقلاب، خیابان بهار جنوبی، کوچه سمنان
کشور : ایران ، استان : تهران ، شهر : تهران
تاریخ شروع برگزاری :
تاریخ پایان برگزاری :
گروه سازمانی : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سازمان حمایت کننده : سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری
فارسی ،
کنترل اطلاعات : صبا روشن ضمیر
موضوع

ارائه و داوری طرح پژوهش


از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم