سخنرانی

درونمایه‌های سینمای مستقل

افراد : ژان میشل فرودون  , نقش : منتقد سینما ،
محل : خانه سینما
نشانی : خیابان انقلاب، خیابان بهار جنوبی، کوچه سمنان
کشور : ایران ، استان : تهران ، شهر : تهران
تاریخ شروع برگزاری :
تاریخ پایان برگزاری :
ساعت شروع برگزاری : 18:00:00
گروه سازمانی : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سازمان حمایت کننده : خانه سینما
کنترل اطلاعات : صبا روشن ضمیر
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم