سخنرانی

تبیین جنسیت زن و مرد در سینما

افراد : نرگس آبیاری , نقش : کارگردان ،
محل : دانشگاه کمپلوتنسه
کشور : اسپانیا ، استان : مادرید ، شهر : مادرید
تاریخ شروع برگزاری :
تاریخ پایان برگزاری :
گروه سازمانی : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سازمان حمایت کننده : خانه سینما
کنترل اطلاعات : صبا روشن ضمیر
موضوع

جایگاه زن در سینمای ایران


از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم